Sinds 2010 maak ik notulen voor onder meer de gemeente Groningen. Van plaatsingsgesprekken vanwege een grootschalige interne reorganisatie tot inspraakavonden met bewoners en betrokken partijen. Van workshops tot informatiebijeenkomsten. Van regulier overleg tot spoedvergaderingen.

 

Verslaglegging

Er zijn grofweg vier verschillende soorten verslagen die ik verzorg. Dit zijn: de besluitenlijst, het samenvattend verslag, een uitgebreid verslag en een woordelijk verslag. Desgewenst geef ik het verslag vorm in de huisstijl van de opdrachtgever.

 

Opdrachtgevers

  • Gemeenten: Gemeente Groningen – Concernstaf, OCSW, RO/EZ, HVD, Stadsbeheer/Milieudienst, Ingenieursbureau IGG (conferentie, oud-en-nieuwoverleggen, bewonersoverleggen, informatiebijeenkomsten, inspraakavonden, wijktafelgesprekken, intern overleg, plaatsingsgesprekken), Gemeente Emmen (raadscommissievergadering, congres)
  • Politie: Politie Groningen (breed overleg Meldpunt Overlast en Zorg)
  • Woningcorporaties: Nijestee, De Huismeesters, Patrimonium, Lefier (wijkteamoverleggen)
  • Onderwijs: Coöperatie Brede Scholen Smallingerland, Vensterschool Stadspark
  • Bouw: Imtech Infra BV (bouwvergadering), ProRail (klankbordgroepoverleg, participatieoverleggen)
  • Cultuur: Parkcommissie (evaluatie festival Noorderzon)
  • Welzijn: Stichting Stiel/MJD (wijkteamoverleggen, bewonersoverleg), Zorgen voor Morgen (netwerkgesprekken), Leger des Heils
  • Bewoners: Wijkraad De Held (algemene ledenvergaderingen)
  • Zorg: Zorgbelang Groningen (verstandelijk-gehandicaptenbelangenplatform, informatiebijeenkomsten)

 

» Zie hier voor enkele openbaar gepubliceerde verslagen.